محصولات خانگی

fa-IRen-US

اسانسهای تولید شده توسط گلچیچک در محصولات خانگی از قببیل پودر و مایع رختشوئی و ظرفشوئی ، پاک کننده های همه کاره ، سفید کننده ها ، جرم گیرها ، خوشبوکننده ها  ، شامپو فرش ، شمع و غیره استفاده می گردند .