بهداشتی

fa-IRen-US

جهت توصیف یک رایحه شخص جنبه های مختلف ماندگاری  نوت آن را براساس زمان می سنجد . نوت هائی که در ابتدا استشمام گردیده مربوط به روغن های سبک می باشند . سپس نوت های میانی  از بطن رایحه پدیدار گردیده که رایج ترین آن ها سمبل ، یاس ، رز ، نعناع هندی ، چوب و وانیل می باشند . نوت های پایه دارای بیشترین وزن مولکولی و ماندگاری بوده که به تبخیر تدریجی نوت های سبکتر کمک نموده که گاه تا 24 ساعت قابل استشمام می باشند .