آرایشی

fa-IRen-US

اجزای موجود در پایه های معطر اسانس های گلچیچک متشکل از مواد خام و طبیعی بوده که از نقاط مختلف جهان از جمله جنگل های انبوه آفریقا ، استوائی برزیل ، مزارع اروپا ، اندونزی ، دشت های بکر آسیا و غیره جمع آوری می گردند ، بنابراین مجموعه و تجربه بدست آمده طی سال ها همچنین اجزاء انتخاب شده دقیق ، رعایت استانداردهای EU و IFRA ، موجب دستیابی به اسانس های معطر و خوش آیند گردیده است . لازم به ذکر است گلچیچک در کشور ترکیه اولین تولیدکننده مواد پایه طبیعی ضد حساسیت ، به خصوص جهت مصرف در محصولات کودک می باشد .