درباره شرکت GÜLÇIÇEK

fa-IRen-US

شرکت گلچیچک به پشتوانه همکاری دو جانبه با تولیدکنندگان صاحب نام اسانس ، پیگیری روند جهانی این صنعت، شرکت در نمایشگاههای آرایشی - بهداشتی به عنوان سرمایه گذار برپائی آنها همچنین استفاده از سیستم تولیدی تمام اتوماتیک و فرمولهای روز جهان ، تبدیل به تولید کننده بین المللی ، مبتکر و معتبر گردیده است .
هر روزه مردم در سراسر جهان از محصولات حاوی اسانس گلچیچک استفاده نموده و با رایحه آن شاداب می گردند ، گرچه در زمینه علم و تکنولوژی پیشرفت باورنکردنی داشته اما تجربه و حس بویائی کادر آزمایشگاه و مجموعه گلچیچک نیز هنوز تا حد زیادی موثر می باشند .

شاید یک رایحه خوش آیند و دلپذیر شما سبب گردیده تا اهمیت عوامل ذکر شده قابل لمس باشند .